Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/khuongvi/public_html/wp-content/themes/thcmedia-landing/template-parts/archive/main-archive.php on line 28
Giới thiệu Luận Nhiếp Đại Thừa
Giới thiệu Luận Nhiếp Đại Thừa
Nhiếp Luận tông của ngài Chân Đê' và Duy thức Pháp tướng của ngài Huyền Trang đều thuộc Du-già tông của Ấn Độ. thế nhưng có một vài điểm dị
GIỚI THIỆU LUẬN THÀNH THỰC (p2)
GIỚI THIỆU LUẬN THÀNH THỰC (p2)
Ý nghĩa của Thành Thực là sự chân thật của tứ đế, và còn có nghĩa nữa là bộ luận này thuyết minh nghĩa lý chân thật của tất cả Tam tạng Thánh điển
GIỚI THIỆU LUẬN THÀNH THỰC (p1)
GIỚI THIỆU LUẬN THÀNH THỰC (p1)
Tông Thành Thực (còn gọi là tông Thành thật), một trong 13 tông thuộc Phật giáo Trung Quốc, và một trong 8 tông thuộc Phật giáo Nhật