Tâm từ và rải tâm từ
Tâm từ và rải tâm từ
Tâm từ vốn là căn bản, nền tảng trong đời sống hằng ngày. Điều kiện không thể thiếu khi hành tâm từ đó là tâm bi, tâm hỷ và tâm xả tức là sự kết
Ý nghĩa chữ “Nhẫn” trong Phật giáo
Ý nghĩa chữ “Nhẫn” trong Phật giáo
Nhẫn nhục vốn được thể hiện từ xưa đến nay ở khắp nơi trên thế giới. Nhẫn nhục với mục đích tích cực hiền thiện thì không thể gọi là hèn nhát,
Xóa mờ nghiệp ác như trăng thoát mây che
Xóa mờ nghiệp ác như trăng thoát mây che
Đối với Đức Phật, một người đã giác ngộ, trên con đường hoằng pháp lợi sanh, Ngài đã không ít lần sử dụng mặt trăng để làm hình ảnh minh họa trong
Quan niệm của Phật giáo về bình đẳng
Quan niệm của Phật giáo về bình đẳng
Quan niệm bình đẳng của Phật giáo thể hiện sự thống nhất sinh mệnh quan, tự nhiên quan và lí tưởng giá trị quan. Quan niệm bình đẳng cận đại coi trọng