Hòa quyện Đạo – Đời nơi tâm dịch
Hòa quyện Đạo – Đời nơi tâm dịch
Các tình nguyện viên tôn giáo đã đồng hành cùng y, bác sỹ, lực lượng tuyến đầu tại các bệnh viện trong hỗ trợ công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân;