Người niệm Phật có ánh sáng gì?
Người niệm Phật có ánh sáng gì?
Chúng ta là người niệm Phật, hiện đời có thể tiêu trừ tai nạn, gặp dữ hóa lành; hơn nữa, có Phật có thể niệm, vẫn có thể hàng phục vọng tưởng tạp
Hiểu thế nào cho đúng về quy y Tam bảo?
Hiểu thế nào cho đúng về quy y Tam bảo?
Quy y Tam bảo là thuật ngữ về một nghi lễ đặc trưng của đạo Phật. Đây được coi như điểm khởi đầu mang tính định hướng, giác ngộ từ một “phật
Cầu nguyện trong đạo Phật là gì?
Cầu nguyện trong đạo Phật là gì?
Cầu nguyện trong đạo Phật không phải là xin Đức Phật ban cho mình điều gì, mà là thể hiện mong ước rồi nỗ lực, phấn đấu để thực hiện ước nguyện