Đông chí với Tiết khí và Dịch lý
Đông chí với Tiết khí và Dịch lý
23.59′ ngày hôm nay, 21/12 theo giờ địa phương là thời điểm đông chí. Theo lịch tiết khí, một năm có 24 tiết khí và ba tiết khí cuối cùng của 24 tiết