Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/khuongvi/public_html/wp-content/themes/thcmedia-landing/template-parts/archive/main-archive.php on line 28
Đông chí với Tiết khí và Dịch lý
Đông chí với Tiết khí và Dịch lý
23.59′ ngày hôm nay, 21/12 theo giờ địa phương là thời điểm đông chí. Theo lịch tiết khí, một năm có 24 tiết khí và ba tiết khí cuối cùng của 24 tiết