Trụ đá Ashoka: Xuất xứ và ý nghĩa
I. Xuất xứ và ý nghĩa Vua Ashoka (304-232 TCN), một vị vua Phật tử có nhiều cống hiến rất to lớn cho sự truyền trì mạng mạch Phật pháp và cho đất