Nhân cách mình tăng lên được là do biết kính người đáng kính

Nếu mình biết kính trọng con người, nhất là những người đáng kính thì nhân cách mình sẽ tăng lên. Lúc đó mình đi đứng chuẩn mực điềm đạm, nói câu nào rõ ràng ý tứ câu đó, làm cho người khác nể mình. Đây là điều rất là vô hình, nhiều khi dạy cũng không hình thành được.

Theo nhân quả, nhân cách mình tăng lên được là do biết kính người đáng kính. Ví dụ như người đó là một giáo sư, bác sĩ, cán bộ, viên chức nhà nước liêm khiết tận, tụy với dân. Những người như vậy ta kính trọng họ, nếu mình kính trọng được người đáng kính thì nhân cách mình sẽ tăng lên. Tự nhiên mình sẽ biết sai biết đúng, biết tội biết phước. Ăn nói đi đứng sẽ chuẩn mực và đàng hoàng lại.

Còn nếu mình không biết kính người đáng kính, trong tâm mình coi thường họ thì tướng đi mình lóc chóc liền, và tự nhiên cái cười của mình vô duyên nham nhở, trơ trẽn. Nếu mình biết kính trọng con người, nhất là những người đáng kính thì nhân cách mình sẽ tăng lên. Lúc đó mình đi đứng chuẩn mực điềm đạm, nói câu nào rõ ràng ý tứ câu đó, làm cho người khác nể mình. Đây là điều rất là vô hình, nhiều khi dạy cũng không hình thành được.

Ví dụ như mình dạy con mình: “con phải nói năng đi đứng đàng hoàng nha con, không được lóc chóc”. Nhưng rồi lớn lên con mình vẫn lóc chóc.

Còn nếu mình dạy con mình: “con phải biết kính trọng hàng xóm, người lớn tuổi như Bác Hai, Bác Ba, gặp thì con phải dạ thưa. Đối với thầy cô giáo con phải luôn vâng lời ngoan ngoãn”. Vậy mà lớn lên con mình đàng hoàng có tư cách liền. Dạy con cái theo hướng nhân quả sẽ rất là thành công. Chứ không phải muốn nó đàng hoàng thì nó đàng hoàng đâu mà phải dạy nó kính trọng người đáng kính thì tự nhiên nó sẽ đàng hoàng.

Trong cái nhân kính người đáng kính thì ai là người đáng kính nhất trên đời này?

Đó chính là Đức Phật. Khi chúng ta tôn kính Phật chúng ta được vô số điều lợi, và có hai điều lợi trước mắt.

-Thứ nhất là nhân cách của mình tăng lên rất nhanh, uy đức tăng dần và được người khác kính nể.

-Thứ hai là mình sẽ được Phật gia hộ âm thầm phía trước, làm việc gì cũng thường gặp may mắn.

Còn quả báo về lâu dài mình sẽ được đắc đạo về sau.

Theo TT.Thích Chân quang

Bình luận
Tin cùng chuyên mục