4 học viên bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Phật học tại Học viện Phật giáo Hà Nội

Hôm nay, ngày 16/11/2021, tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã diễn ra lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Phật học cho 4 học viên khóa I (2018 – 2021).

Lớp Thạc sĩ khóa I được Học viện tổ chức khai giảng vào năm 2018 với 59 học viên, đến nay, đã có những Học viên hoàn thành Luận văn và tiến hành bảo vệ Luận văn của mình trước Hội đồng khoa học.

Để bảo vệ Luận văn thạc sĩ, các học viên sẽ hoàn thành 3 học phần với khoảng 45 tín chỉ. Sau đó học viên sẽ chọn đề tài, mời Giáo sư hướng dẫn và bảo vệ đề cương luận văn trước Hội đồng để được phản biện, góp ý trước khi tiến hành thực hiện. Học viên có thời gian từ 6 đến 9 tháng để hoàn thành Luận văn của mình và đăng ký bảo vệ trước Hội đồng.

Đợt này có 4 luận văn đủ điều kiện bảo vệ với các đề tài nghiên cứu khác nhau tham gia bảo vệ: Đề tài “Hoạt động Hoằng pháp ở một số tỉnh miền núi phía Bắc (qua khảo sát 3 tỉnh: Lạng Sơn, Lào Cai, Hà Giang)” – Học viên Thích Nữ Minh Hiền; đề tài: “Tư tưởng Thiền học của Thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi” – Học viên Thích Nữ Mai Anh; đề tài: “Nghiên cứu Ngũ Uẩn trong Trung Quán Luận” – Học viên Thích Nữ Liên Thủy; đề tài: “Tư tưởng Bát Nhã trong Phẩm Bát Nhã Pháp Bảo Đàn Kinh và sự ảnh hưởng đến Phật giáo Việt Nam đầu thời Trần” – Học viên, cư sĩ Phật tử Võ Thị Hồng Thúy.

Hội đồng chấm luận văn lần này đánh giá cao về tính học thuật, cũng như tính khoa học được các học viên thể hiện trong các đề tài, đồng thời Hội đồng khoa học đã có những những góp ý thêm cho phù hợp với mục tiêu nghiên cứu và ghi nhận tất cả những ý kiến của hội đồng đã phản biện để hoàn thiện đề tài cho các học viên.

Hội đồng khoa học chấm Luận văn gồm có:

 1. HT.TS Thích Thanh Đạt – Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Chủ tịch Hội đồng
 2. HT.TS Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch Hội đồng
 3. HT.TS Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch Hội đồng
 4. HT.TS Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch Hội đồng
 5. TT.TS Thích Giác Hiệp – Ủy viên 6. TT.TS Thích Thanh Tuấn – Ủy viên
 6. GS Lương Gia Tĩnh – Ủy viên, Thư ký
 7. Sc Thích Bảo Ngọc – Ủy viên, Thư ký
 8. TS Lê Văn Cường – Ủy viên, Thư ký
 9. PGS.TS Nguyễn Tài Đông – Ủy viên
 10. TS. Phạm Quỳnh – Ủy viên
 11. PGS.TS Nguyễn Thị Minh Ngọc – Ủy viên

Năng Lượng/ Ban TTTT Học viện

Bình luận
Tin cùng chuyên mục