Lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích nữ Hạnh Nghiêm

Vào lúc 8 giờ hôm nay, 25-11 (21-10- Tân Sửu), Ban Tổ chức lễ tang cùng môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cung thỉnh nhục thân Ni trưởng Thích nữ Hạnh Nghiêm, viện chủ chùa Lộc Uyển, TP.Quy Nhơn (Bình Định) nhập kim quan.

Quang lâm chứng minh và hộ niệm có Hòa thượng Thích Nguyên Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định; Hòa thượng Thích Nguyên Chơn, Hòa thượng Thích Viên Đạt, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Hòa thượng Thích Trí Giác, Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo TP.Quy Nhơn; Hòa thượng Thích Đồng Quả, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Nghi lễ tỉnh, Trưởng ban Tổ chức lễ tang; Ni trưởng Thích nữ Hạnh Quang, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh, cùng chư tôn Tăng huyện Tuy Phước; TP.Quy Nhơn, chư Ni Phân ban Ni giới tỉnh, Tăng Ni, Phật tử các tự viện đã về chùa hộ niệm.

Chư tôn giáo phẩm chứng minh

Sau lễ cung an chứng sự, môn đồ pháp quyến cung thỉnh chư tôn đức chứng minh niêm hương lễ Phật, sau đó, quang lâm Giác linh đường chứng minh hộ niệm. Hoà thượng sám chủ và Ban Kinh sư cử hành lễ bạch Phật và nghi thức nhập kim quan nhục thân Ni trưởng tân viên tịch.

Thực hiện các nghi thức lễ nhập kim quan nhục thân Ni trưởng Thích nữ Hạnh Nghiêm

Từ phương trượng của cố Ni trưởng, môn đồ đệ tử thành kính đảnh lễ và cung thỉnh nhục thân Ni trưởng từ từ đến Giác linh đường trong tiếng niệm Phật trầm hùng của chư tôn thiền đức cùng môn đồ pháp quyến và Phật tử tham dự.

Sau lễ nhập kim quan, chư tôn đức Ni giới trong tỉnh và môn đồ pháp quyến đã nhất tâm thành kính đảnh lễ Giác linh Ni trưởng và thọ tang.

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, Ni trưởng Thích nữ Hạnh Nghiêm, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Bình Định, Nguyên Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Nguyên Phó Hiệu Trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Định, Nguyên Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Bình Định, viện chủ chùa Lộc Uyển, TP.Quy Nhơn.

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã an nhiên viên tịch vào lúc 14 giờ ngày 24-11-2021 (nhằm ngày 20-10-Tân Sửu), trụ thế: 87 năm, 64 Hạ lạp.

Môn đồ đệ tử đảnh lễ Giác linh Ni trưởng

 

Kim quan được tôn trí tại chùa Lộc Uyển, 408 Nguyễn Thái Học, TP.Quy Nhơn.

Lễ viếng bắt đầu từ vào 11 giờ ngày 25-11-2021 (nhằm ngày 21-10-Tân Sửu).

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 7 giờ ngày 27-11-2021 (nhằm ngày 23-10-Tân Sửu), sau đó phụng tống kim quan nhập bảo tháp tại thôn Vĩnh Lộc, xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Kim quan Ni trưởng an trí tại chùa Lộc Uyển, TP.Quy Nhơn
Chư Ni Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh dâng trà cúng dường
Chư Ni môn đồ pháp quyến trong lễ thành phục
Môn đồ đệ tử cố Ni trưởng

 

Nguồn: Báo Giác Ngộ
Ban TT-TT Phật giáo tỉnh Bình Định

Bình luận
Tin cùng chuyên mục