Nghi thức thỉnh Đại hồng chung lễ tưởng niệm các nạn nhân qua đời vì Covid -19

Nghi thức thỉnh Đại hồng chung lễ tưởng niệm các nạn nhân qua đời vì Covid -19 có thể dùng kệ chuông phiên âm Hán – Việt, hoặc đã chuyển tiếng Việt phổ biến.

Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 tại chùa, cơ sở tự viện được cử hành với nghi thức thỉnh Đại hồng chung cầu nguyện.

Nghi thức thỉnh Đại hồng chung bắt đầu với nghi thức khai chuông, kệ chuông, niệm hồng danh Đức Phật (30 biến), mỗi danh hiệu Phật thỉnh một tiếng chuông; sau đó hồi hướng và thâu chung theo nghi thỉnh chuông U minh truyền thống của thiền môn thời chiều tối.

Nghi thức thỉnh Đại hồng chung được cử hành theo truyền thống thiền môn, nghi thỉnh Đại hồng chung thời chiều tối. Nghi thức thỉnh Đại hồng chung lễ tưởng niệm các nạn nhân qua đời vì Covid -19 có thể dùng kệ chuông phiên âm Hán – Việt, hoặc đã chuyển tiếng Việt phổ biến, như sau:

Kệ chuông

Ba nghiệp lắng thanh tịnh

Gởi lòng theo tiếng chuông

Nguyện người nghe tỉnh thức

Vượt thoát nẻo đau buồn (chuông)

Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới

Khắp nơi u tối mọi loài nghe

Siêu nhiên vượt thoát vòng sanh tử

Giác ngộ tâm thư một hướng về (chuông)

Nghe chuông phiền não tan mây khói

Ý lặng tâm an miệng mỉm cười

Hơi thở nương chuông về chánh niệm

Vườn tâm hoa tuệ nở xinh tươi (chuông)

Chuông đại hồng mới vọng

Tiếng kệ đã ngân vang

Trên thấu tới thiên đường

Dưới thông đến địa phủ (chuông)

Nam-mô U minh Giáo chủ cứu khổ bổn tôn cứu bạt minh đồ Đại nguyện Đại Tạng Vương Bồ-tát (chuông)

(Niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà và chư vị Đại Bồ-tát)

Hồi hướng

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sinh

Đều trọn thành Phật đạo.

Phục nguyện

Hào quang soi sáng, đường tối mở mang, chư Phật thương tình, phóng quang tiếp độ, PHỤNG VÌ DỊCH KHÍ THƯƠNG VONG HOẠNH TỬ NAM NỮ HƯƠNG HỒN CÁN BỘ CHIẾN SĨ HY SINH TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI VIỆT NAM VÀ TOÀN THẾ GIỚI, được an nhàn nơi cõi tịnh, nước nhà thịnh trị huy hoàng, nhân dân an cư lạc nghiệp.

Nam-mô Siêu lạc độ Bồ-tát (3 lần)

Thâu chuông.

Hãy cùng niệm Phật và gửi lời tưởng nhớ đến các nạn nhân qua đời vì Covid -19

 

>>Xem Thêm: Nhà thờ, chùa cùng đổ chuông để tưởng niệm đồng bào mất vì Covid-19

 

Theo Thiện Minh/Báo Phật Giáo

Bình luận
Tin cùng chuyên mục