Học viện Phật Hà Nội tổ chức lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ Phật học

Hôm nay, ngày 28/12/2021, tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã diễn ra lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Phật học cho 04 học viên khóa I (2018 – 2021). Đây là đợt thứ 2 của lớp thạc sĩ khóa I hoàn thành Luận văn và tiến hành bảo vệ.

Dự kiến, Hội đồng Khoa học sẽ làm việc cả ngày, buổi sáng sẽ có 02 học viên và buổi chiều 02 học viên tiếp tục tham gia bảo vệ.

Hội đồng Khoa học chấm luận văn thạc sĩ

Được biết, lớp Thạc sĩ khóa I được Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tổ chức khai giảng vào năm 2018 với 59 Học viên.

Để bảo vệ Luận văn thạc sĩ, các học viên sẽ hoàn thành 03 học phần với khoảng 45 tín chỉ. Sau đó học viên sẽ chọn đề tài, mời Giáo sư hướng dẫn và bảo vệ đề cương luận văn trước Hội đồng để được phản biện, góp ý trước khi tiến hành thực hiện.

 

Học viện có thời gian từ 06 đến 09 tháng để hoàn thành Luận văn của mình và đăng ký bảo vệ trước Hội đồng.

Đợt này có 04 luận văn đủ điều kiện bảo vệ với các đề tài nghiên cứu khác nhau tham gia bảo vệ: Đề tài “Nghiên cứu đặc điểm Phật giáo huyện Trực Ninh qua bố cục thờ tự một số ngôi chùa tiêu biểu trên địa bàn huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định – Học viên Thích Bảo Ngọc; đề tài: “Nghiên cứu Tư tưởng Kinh Pháp Hoa thông qua ấn phẩm Phương Tiện” – Học viên Thích Nữ Phương Tú; đề tài: “Nghiên cứu công đức của Bồ Tát trong Luận Đại Trí Độ” – Học viên Thích Thanh Luật; đề tài: “Tư tưởng về tiến trình tu tập trong Kinh Hoa Nghiêm qua Phẩm “Thập Hạnh””.  – Học viên Thích Nhuận Quang.

04 Học viên tham gia bảo vệ Luận văn thạc sĩ đợt này.

Trong buổi làm việc sáng nay, có 02 học viên tham gia bảo vệ và được Hội đồng chấm luận văn đánh giá cao về tính học thuật, cũng như tính khoa học. Bên cạnh đó Hội đồng khoa học, Hội đồng Phản biện đã có nhiều ý kiến góp ý thêm cho phù hợp với mục tiêu nghiên cứu của các học viên.

Hội đồng khoa học chấm Luận văn đợt này gồm 13 thành viên:

 1. Hòa thượng, Tiến sĩ Thích Thanh Đạt – Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Chủ tịch Hội đồng;
 2. Hòa thượng, Tiến sĩ Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng;
 3. Hòa thượng, Tiến sĩ Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch Hội đồng;
 4. Hòa thượng, Tiến sĩ Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch Hội đồng;
 5. Thượng tọa, Tiến sĩ Thích Giác Hiệp – Ủy viên;
 6. Thượng tọa, Tiến sĩ Thích Thanh Tuấn – Ủy viên;
 7. Đại đức, Tiến sĩ Thích Quảng Tiếp – Ủy viên;
 8. Đại đức, Tiến sĩ Thích Nguyên Chính – Ủy viên;
 9. Giáo sư Lương Gia Tĩnh – Ủy viên, Thư ký;
 10. Sư cô Thích Bảo Ngọc – Ủy viên, Thư ký;
 11. Tiến sĩ Lê Văn Cường – Ủy viên, Thư ký;
 12. Phó giáo sư Nguyễn Tài Đông – Ủy viên;
 13. Tiến sĩ Phạm Quỳnh – Ủy viên.

Một số hình ảnh buổi làm việc sáng nay:

 

 

Năng Lượng/ Ban TT Học viện

 

Bình luận
Tin cùng chuyên mục