Trang nghiêm lễ Tạ pháp tại Học viện Phật giáo Hà Nội

Sáng nay, ngày 03/8/2022 (nhằm ngày 06/7/Nhâm Dần), tại Hạ trường Sóc Thiên Vương đã diễn ra lễ tạ pháp An cư kết hạ PL.2566.


Buổi lễ có sự chứng minh của Hoà thượng Tiến sĩ Thích Thanh Đạt – Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện, Đường chủ Hạ trường Sóc Thiên Vương; Hoà thượng Tiến sĩ Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện cùng gần 500 chư Tăng Ni hành giả An cư kết hạ tại Hạ trường Sóc Thiên Vương.

Thay mặt Ban chức sự tại Hạ trường, Đại đức Thích Đạo Mẫn – Chánh Văn phòng báo cáo khái quát tổng kết 3 tháng An cư.

Được biết năm nay, tổng số Tăng Ni hành giả An Cư kết hạ tại Hạ trường Sóc Thiên Vương gần 500 vị.

Trong ba tháng An cư, Hạ trường Sóc Thiên Vương đã đón tiếp khoảng gần 1000 lượt chư Tôn Thiền Đức các Ban Trị sự, các trụ xứ cùng quý đạo hữu Phật tử thập phương đến tuỳ hỷ cúng dàng để Tăng Ni yên tâm tu học. Tất cả tịnh tài, tịnh vật cúng dàng đã được sử dụng phục vụ đời sống Tăng Ni trường hạ.


Tại buổi lễ, Đại đức Thích Bản Tường cùng đại diện chư Tăng Ni Hành giả thay mặt Ban chức sự và gần 500 Hành giả An cư kết hạ tại Hạ trường Sóc Thiên Vương đã dâng lời tác bạch khánh tuế đến chư Tôn đức chứng minh.

Chư tôn đức cùng Tăng Ni Hành giả An cư kết hạ cùng nhau thực hiện nghi lễ tạ pháp.

Trong buổi lễ, HT. Thích Thanh Đạt, tán thán tinh thần tu học của chư Hành giả An cư tại Hạ trường.

Hoà thượng đã chúc mừng các Hành giả thêm một tuổi hạ vô lượng cát tường, vô lượng an lạc, đồng thời sách tiến chư Tăng Ni sau ba tháng An cư kết hạ, trong sinh hoạt tu học tại Học viện cũng như tại trú xứ phải luôn tinh tấn, mọi hành động đều phải dựa trên tinh thần giới luật để duy trì mạng mạch của Phật pháp, lấy đoàn thể Tăng già làm Tăng thân, phát huy giá trị đạo đức của đạo Phật vào cuộc sống. Góp phần xây dựng xã hội ngày tốt đẹp hơn bằng chất liệu từ bi, trí tuệ.

Năng Lượng/ Ban TT Học viện

Bình luận
Tin cùng chuyên mục