Trung ương MTTQ Việt Nam: Giáo hội Phật giáo đã cùng toàn dân hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7.11.1981-7.11.2021), Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã gửi thư chúc mừng đồng bào Phật giáo cả nước.

Trong thư, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trân trọng gửi tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng chư vị hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư và toàn thể chư tôn đức giáo phẩm, tăng, ni, phật tử Phật giáo Việt Nam ở trong và ngoài nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Theo ông Đỗ Văn Chiến, Giáo hội Phật giáo Việt Nam là bộ phận tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam. Giáo hội đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Đồng thời chăm lo công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đặc biệt là trong công cuộc phòng, chống đại dịch COVID-19 hiện nay.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận, trân trọng biểu dương và chúc mừng những kết quả hoạt động phụng đạo, yêu nước của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và toàn thể tăng, ni, phật tử Phật giáo Việt Nam đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc trong suốt 40 năm qua.

Với phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, ông Đỗ Văn Chiến tin tưởng và đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, “Hộ quốc an dân”, tinh thần hòa hợp, giá trị nhân văn, “tốt đời, đẹp đạo”, cùng toàn dân đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam chuẩn bị tốt về mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX trong năm 2022. Cùng với toàn dân hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, qua đó thực hành giáo lý của Đức Phật trong cuộc sống nhân gian vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

                                                                                                                                                     Phạm Đông (Báo Lao động)

Bình luận
Tin cùng chuyên mục