Niềm tin mang lại cái nhìn lạc quan trong cuộc sống

Niềm tin sẽ giúp chúng ta vượt qua những chông gai, bão tố của cuộc đời, thiết lập được cái nhìn lạc quan bình an trong cuộc sống.

 

 

Phải đợi đến khi đức Phật giác ngộ thành tựu nhất thiết chủng trí, thì giá trị chân thật của con người mới được nhìn nhận một cách xác đáng. Bất kỳ người nào cũng đều có thể phát huy tiềm năng trí tuệ, năng lực của mình nếu biết cách tu tập và rèn luyện. Đức Phật chỉ khác chúng ta ở chỗ, ngài đã phát huy hết diệu dụng năng lực và trí tuệ của ngài, nên mới hoàn toàn thoát khỏi khổ đau, mà còn có khả năng giúp chúng sinh thoát khỏi khổ đau, thiết lập cuộc sống an vui ý nghĩa.

 

Quan trọng nhất là đức Phật thấy rõ, tất cả mọi người đều có khả năng như đức Phật, và đều có thể tu tập, rèn luyện để trở thành những người có năng lực và trí tuệ lớn, Mỗi chúng sinh đều có Phật tính, đều có thể phát huy được diệu dụng trí tuệ và tiềm năng như đức Phật.

 

Chúng ta hiểu rõ được điều này, chúng ta sẽ xác quyết được niềm tin và bản thân mình, niềm tin mình hoàn toàn có khả năng thiết lập một tương lai tươi sáng và tốt đẹp căn cứ trên lời dạy và kinh nghiệm của đức Phật.

 

Ai đang gặp khó khăn, bi quan, chán nản, tuyệt vọng thì hãy tin vào đức Phật, tin vào tính Phật của chính mình. Niềm tin này sẽ giúp chúng ta vượt qua những chông gai, bão tố của cuộc đời, thiết lập được cái nhìn lạc quan bình an trong cuộc sống.

 

Niềm tin trí tuệ này là động lực, là năng lượng nâng đỡ những người tự ti, bi quan, chán nản trong cuộc sống tìm lại ánh sáng tương lai.

 

>>Xem thêm: Niềm tin tôn giáo trong cơn đại dịch Covid-19

 

 

Theo Minh Trần/Báo Phật giáo

Bình luận
Tin cùng chuyên mục