An lạc và giải thoát
An lạc và giải thoát
An lạc, cũng như giải thoát, có nhiều thứ lớp và nếu muốn ta có thể chứng nghiệm được. Có an lạc tức là đã giải thoát, và càng có giải thoát ta càng
Buông xả để bình an
Buông xả để bình an
Buông xả là một trong những trạng thái cao tột trên con đường hành trì Phật pháp, là nền tảng của trí tuệ và giải thoát, đồng thời, nó còn bảo hộ cho
Vượt thoát trầm luân
Vượt thoát trầm luân
Tây phương có chữ “Religion”, có nghĩa là tôn giáo và ở Đông phương thì có chữ “Đạo” nghĩa là con đường, con đường đưa tới sự giải thoát, chấm
Quán tâm không sinh không diệt
Quán tâm không sinh không diệt
Hãy nhìn vào tâm bạn, bạn có thấy các suy nghĩ đến rồi đi, hệt như sóng lên rồi xuống? Bạn có cảm thấy rằng: bạn như tái sinh mỗi buổi sáng, sau giấc
Pháp lạc trong tu học
Pháp lạc trong tu học
Một trong những đặc tính quan trọng của giáo pháp là giúp người hành trì có được an lạc trong hiện tại.     Người không hiểu Phật pháp thường cho