Khó tìm người biết đủ ở đời
Khó tìm người biết đủ ở đời
Đức Phật thường dạy về sự quán chiếu ngũ dục có vị ngọt, với đặc tính dính mắc và tiềm ẩn nhiều hiểm nguy, khổ lụy khó lường. Vì tham ái ngũ
Người niệm Phật có ánh sáng gì?
Người niệm Phật có ánh sáng gì?
Chúng ta là người niệm Phật, hiện đời có thể tiêu trừ tai nạn, gặp dữ hóa lành; hơn nữa, có Phật có thể niệm, vẫn có thể hàng phục vọng tưởng tạp
Tứ đại trọng ân trong Phật giáo
Tứ đại trọng ân trong Phật giáo
Phật giáo đã dạy rằng: chúng ta có thể phát triển lòng biết ơn đối với mọi thứ tốt và xấu bằng cách nghiên cứu bản chất liên kết của cuộc sống.